Liên hệ chúng tôi

Tel: +84 372 000 800
Email: Nhale@crazycrab.vn

Nhận chỉ đường

Ấp 1 Gành Dầu, Phú Quốc

Giờ mở cửa

 • Monday 9.00 - 23.00
 • Tuesday 9.00 - 23.00
 • Wednesday 9.00 - 23.00
 • Thursday 9.00 - 23.00
 • Friday 9.00 - 23.00
 • Saturday 9.00 - 23.00
 • Sunday 9.00 - 23.00

Liên hệ với chúng tôi

  Đặt Bàn

  Đặt bàn trực tuyến thật dễ dàng